OZON

OZON

OZON, acroniem voor Ontsnippering van het ZONiënwoud, is een Europees LIFE+ project dat de verschillende delen van het Zoniënwoud weer zal verbinden (LIFE12 NAT/BE/000166). Het project ging van start op 1 oktober 2013 en loopt tot 30 juni 2017. Meer info op www.zonienwoud.be/lifeozon.

Doorheen de jaren werd het Zoniënwoud sterk versneden door verschillende autosnelwegen, spoorwegen en lokale wegen. Daardoor kunnen we nog moeilijk spreken van één bos, wat de beweging van dieren tussen die fragmenten bemoeilijkt. Er is echter goed nieuws voor de dieren in het Zoniënwoud: hun onderbroken leefgebieden worden opnieuw met elkaar verbonden. Vier nieuwe boombruggen, drie ecotunnels en een ecoduct bieden de dieren binnenkort een veilige passage onder en over de verkeersassen. Deze maatregelen maken deel uit van het Europese LIFE+ OZON project, maar een echte première zijn ze niet. De drie gewesten zetten zich namelijk al jaren in voor de ontsnippering van het Zoniënwoud.

Voor de ontsnippering van het Zoniënwoud is een budget van 6,7 miljoen euro beschikbaar, de helft ervan gefinancierd door de Europese Unie. Naast het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en Leefmilieu Brussel (BIM) zullen ook het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), en de gemeenten Tervuren, Hoeilaart en Overijse een deel van de financiering op zich nemen. Het Waalse Département de la Nature et des Forêts, gemeente Sint-Genesius-Rode en United Nations Environment Programme (UNEP) geven symbolische steun.
 

Voor verdere informatie en contactgegevens surf je naar: www.zonienwoud.be/lifeozon