Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Life+ natuur project FLANDRE (Nederlands)

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

 


 

Memorandum van overeenstemming: hoogtepunt van het LIFE project FLANDRE en begin van permanente samenwerking
Op vrijdag 14 februari 2020 werd op de Frans-Belgische grens tussen Adinkerke en Ghyvelde het memorandum van overeenstemming voor de bescherming en het beheer van de grensoverschrijdende duinengordels tussen Duinkerke (Frankrijk) en Westende (België) ondertekend door de vertegenwoordigers van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord, in aanwezigheid van ruim 50 toeschouwers. Het LIFE+Natuurproject FLANDRE eindigt op 1 maart 2020, maar de ondertekening van het memorandum verzekert de voortzetting en bestendiging van de samenwerking tussen de 4 bovenvermelde partners met als ultiem doel de verbetering van de natuur en natuurbeleving in één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurpark.

In de toekomst kan het partnerschap uitgebreid worden met nog meer belangstellende overheidsinstanties.


© Marc Leten: de ondertekenaars, van links naar rechts: Mathias Bigorgne (adjunct-directeur Conservatoire du Littoral), Patrick Valois (vice-président Conseil départemental du Nord), Stefan Borry (afdelingshoofd Terreinbeheer Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest) en Matthieu Dewas (adjunct regionaal directeur van de DREAL, voor de Franse staat), geflankeerd door projectcoördinator Jean-Louis Herrier (ANB).
 

Layman's report


 

After LIFE Conservation Plan


Geslaagde Europese Natura 2000 & Life dag 2019 te Adinkerke-Ghyvelde!

Foto Reinhardt Strubbe: de groep deelnemers bij het vertrek van de geleide wandeling vanaf het Café Perroquet 23

Er waren zo’n 45 enthousiaste Belgische en Franse deelnemers aan het grensoverschrijdend bezoek aan de “fossiele duinen” van Adinkerke en Ghyvelde die door het LIFE+ FLANDRE partnerschap op 21 mei 2019 was georganiseerd in het kader van de Europese Natura 2000 & Life Dag. Tijdens de excursie werden onder anderen ook bloeiende Vleeskleurige orchis, roepende Rugstreeppadden, Patrijs, Kievit, Roodborsttapuit (mascotte van LIFE+ FLANDRE !), Graspieper, Nachtegaal, Bruine kiekendief, Ransuil, Rode bosmier en Ruige dwergvleermuis waargenomen.


Foto Reinhardt Strubbe: de kolonne deelnemers verplaatst zich van de Dune fossile de Ghyvelde (Frankrijk) naar het Domein Cabour te Adinkerke (België)

  Internationale workshop “kustduinen en zandstranden – Duinkerke 2018”
  Op 12, 13 en 14 juni 2018 verzamelden 143 duinenexperten uit 13 Europese landen in de lokalen van de Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO, Duinkerke, Frankrijk), om zich te buigen over de nodige maatregelen om de biodiversiteit en de natuurlijke processen van kustduinen en zandstranden te beschermen en te herstellen. Deze workshop was georganiseerd door de drie partners van het project LIFE+ Natuur “FLANDRE” in samenwerking met de ULCO – Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences. Het samenvattingenboek, de excursiegids, het verslag van de sessies en de excursies, alle presentaties en tenslotte het persbericht met de conclusies van de workshop kan je vinden op www.bosplus.be/nl/lifeflandre.
  Workshop-excursie 1: Bénédicte Lemaire (Département du Nord) verschaft uitleg omtrent een recente verwijdering van struweel in de “Dune du Perroquet”, 13 juni 2018

  Zesde bijeenkomst van het Adviescomité
  In november 2013 werden 46 (27 Franse en 19 Belgische) vertegenwoordigers van de betrokken openbare besturen, wetenschappelijke instellingen en niet-gouvernementele natuurbehoud-organisaties uitgenodigd deel uit te maken van het adviescomité van het LIFE+12 Natuurproject “FLANDRE”. 44 (27 Franse en 17 Belgische) van die personen aanvaardden toe te treden tot het comité. De eerste bijeenkomst van dat adviescomité vond plaats op 7 mei 2014 te Zuydcoote (Frankrijk), de tweede op 11 december 2015 te Koksijde (België), de derde op 9 november 2016 alsook de vierde op 13 december 2017 opnieuw te Zuydcoote en de vijfde op 12 december 2018 te De Panne (België). Op 29 januari 2020 kwam het Adviescomité van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE voor de 6de maal samen, ditmaal te Bray-Dunes (Frankrijk). Hierbij werden tijdens de voormiddag de eindrapporten van de studies “Masterplan” (actie A1&2), “Impact van het project op de lokale economie en de ecosysteemdiensten” (actie D1&2), monitoring van de effecten van de concrete habitatherstelmaatregelen in de Franse duindomeinen op de vegetatie (D4-D5), de populaties Nauwe korfslak (D6) en Kamsalamander (D7) door de opdrachthouders toegelicht aan de 28 aanwezige leden van het adviescomité. Ook de algemene finale staat van vordering van het project werd voorgesteld en goed bevonden. Tijdens de namiddag werden onder leiding van Bénédicte Lemaire (Département du Nord) en Gwénaële Melenec (Conservatoire du Littoral) terreinbezoeken gebracht aan respectievelijk de “Dune du Perroquet” waar o.a. struweelverwijderingen hebben plaatsgevonden en één van de recentste grondaankopen van de Conservatoire du Littoral, een 2,9 ha groot domein  in de zuidelijke duin-polderovergangszone van de “Dune fossile de Ghyvelde”, waar een leegstaande woning wordt afgebroken ten behoeve van natuurherstel. Na de beëindiging van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE op 1 maart 2020, zullen de werkzaamheden van het adviescomité worden verder gezet in uitvoering van het op 14 februari 2020 ondertekend memorandum van overeenstemming.

  © Bart Bollengier - Presentatie van het eindrapport van de studie naar het impact op de lokale economie en de ecosysteemdiensten


  © Hélène Hoffmann - Bezoek aan de “Dune du Perroquet” te Bray-Dunes


  Met steun van het Europese financieringsinstrument LIFE + van de Europese Gemeenschap
  LIFE is het financieel instrument van de EU dat leefmilieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de EU steunt. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen tot de implementatie, de actualisering en ontwikkeling van het beleid en de regelgeving van de EU inzake leefmilieu en klimaat door het co-financieren van projecten met een Europese toegevoegde waarde. Sinds 1992 heeft LIFE 4.171 projecten gecofinancierd, hierbij 3,4 miljard Euro bijdragend aan de bescherming van het leefmilieu en het klimaat.