LIFE-project FLANDRE

Projectpartners, projectbudget en duur

Coördinerende partner:

www.natuurenbos.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een agentschap van de Vlaamse overheid dat zich dagelijks inzet voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Het ANB is de belangrijkste eigenaar van groene zones in Vlaanderen en beheert 48.950 hectare eigen bossen, natuurgebieden en andere domeinen. Aangezien het ANB ook anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, beheert het ANB ook nog 35.682 hectare bos en natuurgebied in partnerschap met andere eigenaars. Het ANB beheert in de 10 kustgemeenten van De Panne tot en met Knokke 2.275 hectare duinen, beboste duinen, stranden, slikken, schorren en polders, waarvan 1.330 hectare kustduinen, schorren en polders binnen de grenzen van het projectgebied, met name tussen de Frans-Belgische grens en Westende.

Geassocieerde partners

> Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
www.Conservatoire-du-littoral.fr

Franse openbare instelling die in 1975 werd opgericht om de kuststreek te vrijwaren. Deze instelling koopt terreinen op in interventieperimeters die door de raad van beheer zijn goedgekeurd na advies van de plaatselijke verkozenen, en vertrouwt deze toe aan beheerders - waaronder het Département du Nord. De criteria die de interventie bepalen zijn biodiversiteit, landschap, openstelling voor het publiek en behoud van de traditionele gebruiken. Met als doelstelling de vrijwaring van verstedelijking van één derde van de Franse kustlijnen, beschermen de Conservatoire du littoral en zijn partners op heden in totaal 152.620 hectare, waarvan 800 hectare duinen in het Département du Nord.>

> Département du Nord
www.cg59.fr

Het Département du Nord is een territoriale overheid die op verschillende terreinen actief is: sociaal, onderwijs, wegenwerken, milieu... Het bezit of beheert meer dan 3500 hectare gevoelig natuurgebied in de regio, waarvan 800 hectare eigendom zijn van het Conservatoire du Littoral. De teams van de directie leefmilieu verzekeren dagelijks het ecologisch beheer van de natuurlijke milieus, de inventaris van de fauna en flora en de sensibilisering van het groot publiek omtrent het milieu.

Gevoelige natuurgebieden

http://lenord.fr/frontoffice/AfficheArticle.aspx?IdArticle=1127&idArborescence=127

  • Totaal budget: 4.066.454 euro
  • Europese Unie: 2.033.226 Euro
  • Agentschap voor Natuur en Bos: 971.244 euro
  • Département du Nord: 696.334 euro
  • Conservatoire du Littoral: 365.650 euro

Duur: 5 jaren, van 2 september 2013 tot en met 1 september 2018, verlengd tot 1 maart 2020