Acties

Acties

Het ANB voorziet drie grote acties met enkele sub-acties binnen het project VEDETTE:

Red de Sahara van De Panne: herstel verstuivingsdynamiek

 

 

Het landschap van het natuurreservaat "De Westhoek" te De Panne was tot de recentste eeuwwisseling gekenmerkt door een uitgestrekt centraal stuivend "loopduin". De mobiele "witte" duinen (Europees habitattype 2120) vormen de landschapsmatrix waaruit onder andere paraboolduinen en duinpannen ontstaan. Bovendien zorgt verstuiving voor een herbekalking van de bovenste bodemlagen. Een hoog kalkgehalte is noodzakelijk voor de kalkminnende varianten van de natuurlijke habitattypes "2130 Grijze duinen", "2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides" en "2190 Vochtige duinvalleien".

Voor de vorige eeuwwisseling was de Sahara een uitgestrekte open vlakte met stuifduin

Onder invloed van de verhoogde atmosferische stikstofdepositie (luchtverontreiniging) en de klimaatswijziging (zachtere winters en meer neerslag) zijn echter overal in Europa, ook in "De Westhoek", de witte duinen in toenemende mate begroeid door helm en duindoorn waardoor de verstuivingsdynamiek stilviel.

Om dit te verhelpen voorziet het beheerplan voor het natuurreservaat "De Westhoek" om die dynamiek plaatselijk te herstellen door het verwijderen van de begroeiing en humuslagen en zo het kale zand opnieuw te onderwerpen aan de wind. De werken zijn gepland in 2019 en 2020.

Het Agentschap voor Natuur en Bos zet hiervoor verschillende technieken en materialen in. De overwoekerde vegetatie wordt verwijderd en de humuslaag wordt afgegraven.  Om het aanwezige fijn zand te behouden wordt de verwijderde vegetatie gezeefd. In de daaropvolgende jaren wordt de nodige nazorg voorzien zodat het natuurlijke verstuivingsproces op gang kan komen. Zo wordt terug leefgebied gecreëerd voor tal van gespecialiseerde planten, dieren en zwammen.

 

 

 

 


Geel zonnenroosje - Marc Leten / Bastaardzandloopkever - Reinhardt Strubbe / Duinveldridderzwam - Jacky Launoy
 

Simliduinen: herstel vochtige duinpanne

De Simliduinen te Nieuwpoort is een recent verworven natuurdomein van 30 ha. Hierin bevindt zich een in de jaren 1960-'70 door de voormalige privé-eigenaars gebouwd sportcomplex van ongeveer 1 ha met tennisvelden en een minigolf. Deze actie omvat de verwijdering van de sportvoorzieningen en herprofilering van het voormalig sportterrein tot een vochtige duinpanne en duin (habitattypes 2190 Vochtige duinvallei, 2120 Witte duinen). Het onthaal van het publiek zal worden verzekerd door de plaatsing aan de 6 ingangen van het natuurdomein van informatieborden met uitleg over het duinlandschap, de fauna en flora, de toegangsregeling en een plattegrond van de wandelpaden die aansluiten bij de "Groenendijkwandelroute" en het oprichten van een panoramisch uitkijkplatform.

 

Le Perroquet

Deze actie omvat een conceptuele studie naar het ontwikkelen van een (interactief) onthaalpunt ter hoogte van het voormalig café "Le Perroquet" te De Panne. Dit café is gelegen vlak bij de Frans-Belgische grens, langs een wandeltraject dat loopt van het Noordzeestrand tot de Moeren. Het punt moet dienen als vertrekpunt voor de natuurbeleving in het grensoverschrijdend duinencomplex "De Westhoek (België) - Cabour (België) - Dune Fossile de Ghyvelde (Frankrijk) - Dune du Perroquet (Frankrijk).