Nieuws

Nieuws

Red de Sahara van De Panne: herstel verstuivingsdynamiek

‘Best practices’ studie naar het herstel van de stuifdynamiek
Een studiebureau werd aangesteld om te onderzoeken hoe de werken in "de Sahara" van De Westhoek best uitgevoerd kunnen worden, welk opvolgingsbeheer hierna bij voorkeur ingeschakeld wordt, en hoe de evolutie van dit gereactiveerde stuifduin de daaropvolgende jaren kan gemonitord worden. In het voorjaar van 2019 werd het rapport ingediend. In het najaar van 2020 zullen grootschalige werken plaatsvinden ter herstel van een deel van het voormalig centraal stuifduin.

Mobiele tentoonstelling
De tentoonstelling, die meer uitleg geeft over het “hoe”, “wat” en “waarom” van de werken, is tot eind december te bezichtigen in het bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne.

Simliduinen: herstel vochtige duinpanne

In 2018 werden verhardingen in de Simliduinen weggehaald (tennisterreinen, minigolf en een dienstweg). Momenteel wordt het terrein gebruikt voor herinfiltratie van een nabijgelegen project. Ten oosten van het projectgebied (Nieuwlandplein) wordt namelijk gelijktijdig een ondergrondse garage gerealiseerd. Na de ‘bemaling’ van de aanpalende bouwput zullen in 2019 uiteindelijk de poelen en lagere zones uitgegraven worden. Na de "bemaling" van de aanpalende bouwput zullen de werken in 2020 gefinaliseerd worden.

Le perroquet

In 2019 werkte een architectenbureau in opdracht van ANB enkele concepten uit betreffende hoe een toekomstig interactief onthaalpunt voor het grensoverschrijdende publiek er kan uitzien rond het gehucht ‘Le Perroquet’. Op een meerdaagse workshop werden zowel Franse als Vlaamse belanghebbenden betrokken bij het project, en in september 2019 werden de concepten op een infoavond voorgesteld aan buurtbewoners.