Nieuws

Nieuws

Red de Sahara van De Panne: herstel verstuivingsdynamiek

‘Best practices’ studie naar het herstel van de stuifdynamiek
Een studiebureau werd aangesteld om te onderzoeken hoe de werken in de Sahara best uitgevoerd kunnen worden, welk opvolgingsbeheer hierna bij voorkeur ingeschakeld wordt, en hoe de evolutie van dit gereactiveerde stuifduin de daaropvolgende jaren kan gemonitord worden. In het voorjaar van 2019 werd het rapport ingediend. In het najaar van 2019 zullen enkele experimentele werken plaatsvinden in het westhoekreservaat. In het najaar van 2020 zullen vervolgens grootschaligere werken plaatsvinden ter herstel van een deel van het voormalig centraal stuifduin.

Mobiele tentoonstelling
Van 2 september tot 2 oktober is de mobiele tentoonstelling te bezichtigen in de bibliotheek van Nieuwpoort.

Adres: Kokstraat 18a, 8620 Nieuwpoort

Openingsuren:

  • Maandag: 10u-12u
  • Dinsdag: 10u-12u en 16u-19u
  • Woensdag: 14u-19u
  • Donderdag: 16u-19u
  • Vrijdag: 10u-12u en 15u-19u
  • Zaterdag: 9u-12u

Simliduinen: herstel vochtige duinpanne

In 2018 werden verhardingen in de Simliduinen weggehaald (tennisterreinen, minigolf en een dienstweg). Momenteel wordt het terrein gebruikt voor herinfiltratie van een nabijgelegen project. Ten oosten van het projectgebied (Nieuwlandplein) wordt namelijk gelijktijdig een ondergrondse garage gerealiseerd. Na de ‘bemaling’ van de aanpalende bouwput zullen in 2019 uiteindelijk de poelen en lagere zones uitgegraven worden.

Le perroquet

In 2019 werkt een architectenbureau in opdracht van ANB enkele concepten uit betreffende hoe een toekomstig interactief onthaalpunt voor het grensoverschrijdende publiek er kan uitzien rond het gehucht ‘Le Perroquet’. Een informatiemoment voor buurtbewoners zal plaatsvinden in september 2019.