Nieuws

Nieuws

Red de Sahara van De Panne: herstel verstuivingsdynamiek

Werken Red de Sahara
Natuur en Bos stelde inmiddels een aannemer aan om de werken in het Westhoekreservaat uit te voeren. Op 4 oktober 2020 voerde minister Zuhal Demir de eerste kraanwerken uit om 7 hectare stuifduin te herstellen.  Men heeft 4 maanden tijd om de werken te voltooien.

Minister Demir: “De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit uniek natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden. De Westhoek is immers sinds 1935 als landschap beschermd en kreeg in 1957 als eerste in Vlaanderen het statuut van staatsnatuurreservaat. Ik heb vandaag met eigen ogen mogen zien hoe uniek en mooi deze uiterste hoek van Vlaanderen is. Het spreekt voor zich dat ik me wil inzetten om de natuur- en belevingswaarde van dit uniek duinengebied te vrijwaren.”

        

        

‘Best practices’ studie naar het herstel van de stuifdynamiek
Een studiebureau werd aangesteld om te onderzoeken hoe de werken in "de Sahara" van De Westhoek best uitgevoerd kunnen worden, welk opvolgingsbeheer hierna bij voorkeur ingeschakeld wordt, en hoe de evolutie van dit gereactiveerde stuifduin de daaropvolgende jaren kan gemonitord worden. In het voorjaar van 2019 werd het rapport ingediend. In het najaar van 2020 zullen grootschalige werken plaatsvinden ter herstel van een deel van het voormalig centraal stuifduin.

Mobiele tentoonstelling
De tentoonstelling, die meer uitleg geeft over het “hoe”, “wat” en “waarom” van de werken, is tot eind december te bezichtigen in het bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne.

Simliduinen: herstel vochtige duinpanne

In 2018 werden verhardingen in de Simliduinen weggehaald (tennisterreinen, minigolf en een dienstweg). Momenteel wordt het terrein gebruikt voor herinfiltratie van een nabijgelegen project. Ten oosten van het projectgebied (Nieuwlandplein) wordt namelijk gelijktijdig een ondergrondse garage gerealiseerd. Na de ‘bemaling’ van de aanpalende bouwput zullen in 2019 uiteindelijk de poelen en lagere zones uitgegraven worden. Na de "bemaling" van de aanpalende bouwput zullen de werken in 2020 gefinaliseerd worden.

Le perroquet

In 2019 werkte een architectenbureau in opdracht van ANB enkele concepten uit betreffende hoe een toekomstig interactief onthaalpunt voor het grensoverschrijdende publiek er kan uitzien rond het gehucht ‘Le Perroquet’. Op een meerdaagse workshop werden zowel Franse als Vlaamse belanghebbenden betrokken bij het project, en in september 2019 werden de concepten op een infoavond voorgesteld aan buurtbewoners.