Nieuws

Nieuws

Red de Sahara van De Panne: herstel verstuivingsdynamiek

‘Best practices’ studie naar het herstel van de stuifdynamiek
Een studiebureau werd aangesteld om te onderzoeken hoe de werken in de Sahara best uitgevoerd kunnen worden, welk opvolgingsbeheer hierna bij voorkeur ingeschakeld wordt, en hoe de evolutie van dit gereactiveerde stuifduin de daaropvolgende jaren kan gemonitord worden. In het voorjaar van 2019 wordt het definitieve rapport verwacht.

Mobiele tentoonstelling
In maart is de tentoonstelling te bezichtigen in Provinciehuis Boeverbos.

  • Adres: Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint-Andries
  • Openingsuren: ma-do: 8u-18u / vr: 8u-17u / za-zo: gesloten

Simliduinen: herstel vochtige duinpanne

In 2018 werden verhardingen in de Simliduinen weggehaald (tennisterreinen, minigolf en een dienstweg). Momenteel wordt het terrein gebruikt voor herinfiltratie van een nabijgelegen project. Ten oosten van het projectgebied (Nieuwlandplein) wordt namelijk gelijktijdig een ondergrondse garage gerealiseerd. Na de ‘bemaling’ van de aanpalende bouwput zullen in 2019 uiteindelijk de poelen en lagere zones uitgegraven worden.

Le perroquet

In de loop van 2019 wordt een architectenbureau aangesteld om enkele concepten uit te werken van hoe een toekomstig interactief onthaalpunt voor het grensoverschrijdende publiek er kan uitzien rond het gehucht ‘Le Perroquet’.