Het Zwin

Het Zwin

Het Zwin te Knokke is één van de meest gekende natuurgebieden van België. 
Wie ging er niet op schoolreis naar ‘Het Zwin’, en herinnert zich niet dit unieke slikke en schorre gebied met de vele vogels?

Omwille van die vele vogels en zeer hoge biologische waarde werd het Zwin opgenomen in het Europees NATURA 2000-netwerk. Zowel in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn (als SBZ-V ‘Het Zwin’) als van de Europese Habitatrichtlijn (deelgebied van de SBZ-H ‘Duingebieden, inclusief Ijzermonding en Zwin) wordt het Europees beschermd. 

Sinds de jaren 1980 is dit gebied sterk aan het verzanden. De geulen rondom de eilandjes die vroeger als slaap- en broedplaats voor grote aantallen vogels dienden, raakten grotendeels opgevuld met zand waardoor momenteel geen sprake meer is van eilanden. De slikken waar vroeger vele vogels vertoefden en rijk waren aan allerhande ongewervelden zijn veranderd in schorren. Daarbij komt dat door het wegvallen van de begrazing (vroeger zaten er veel konijnen en werd het Zwin begraasd door schapen en koeien) deze schorren overwoekerd worden door strandkweek (soort gras) en duinriet. 

Tijd om terug te keren naar een biodivers Zwin!

Lees meer over Het Zwin