West-Vlaanderen: risicocode GROEN - weinig gevaar

West-Vlaanderen: risicocode GROEN - weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op natuurbrand.

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.